živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 9. července 2014

Rada města schvaluje:
1/15 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
2/15 - jako AD a TDI projektu Revitalizace sídelní zeleně města Hronov firmu Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec n. L., IČ 15855864 za nabídkovou cenu Kč 175 500,-- bez DPH (Kč 212 355,-- vč. DPH) – 5 pro
3/15 - podmínky zadávacího řízení projektu Revitalizace sídelní zeleně města Hronov – 5 pro
4/15 - jako zpracovatele Strategického plánu rozvoje města Hronova do roku 2020 firmu DRAG s. r. o., Kryblická 368, 541 01 Trutnov, IČ: 01558081, za nabídkovou cenu Kč 153 000,- včetně DPH – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
5/15 - kontrolu plnění usnesení RM č. 10, 11/2014 – 5 pro
6/15 - kontrolu plnění nesplněných bodů v usneseních rady města za rok 2013 – 5 pro
7/15 – informace o návrhu insolvence na hotelovou školu; aktuální informace o Akci Zbečník; žádost o odkoupení pozemku a garáží od Textonnie Czech - celkové předpokládané náklady Kč 232 000,-- - 5 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 07. 2014