živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. července 2013

Rada města schvaluje:
1/15 –  ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou–  6 pro, 1 se zdržel
2/15 –   poskytnutí příspěvku ve výši Kč 3.000,00 SDH Rokytník na akci Rozloučení s prázdninami, která se koná 31.08.2013 - 7 pro
3/15 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 SDH Malá Čermná na Bartolomějskou pouť, která se koná 24.08.2013 – 7 pro
4/15  -  poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1.500,00 Honebnímu společenstvu Turov se sídlem v Rokytníku na nákup cen a občerstvení na rybářské závody, které se uskuteční 3. srpna 2013 na rybnících v Rokytníku – 7 pro
5/15 - přijetí finančních darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4 – Modřany, ve výši Kč 5.000,00 na sociální účely obyvatel domova a paní Evy Bauerové, ve výši Kč 2.000,00, na sociální účely obyvatel domova – 7 pro
6/15  -  uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29. 7. 2011 na byt č. 5, 3+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2 – 7 pro
7/15  -  uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2009 na byt č. 3, 3+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 75,85 m2 – 7 pro
8/15     -  schvaluje záměr nájmu nebytového prostoru na zimním stadionu - kiosku o výměře 55 m2  za podmínek: nájemné za období říjen až únor min. ve výši 1.787 Kč /měsíc, otevření kiosku při všech mistrovských utkáních mládeže a dospělých, nájemné v měsících březen až září min. 1.787 Kč/měsíc pouze za měsíc, ve kterém bude kiosek provozován při akci pořádané Městem Hronov či třetí osobou, záloha na služby bude stanovena na 3 000,-- Kč ročně, nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.10.2013, nájemné za říjen až prosinec a záloha na služby budou zaplaceny před podpisem nájemní smlouvy   – 7 pro
9/15 -  jako dodavatele samojízdné sekačky firmu Stavis – Ing. Luboš Hlaváček, Havlíčkova 222, 55203 Česká Skalice, IČ 11158310, DIČ CZ5801071716, za nabídkovou cenu Kč 363.000,-- vč. DPH – 7 pro
10/15 - instalaci 44 ks sedaček na zimním stadionu - 32 ks na tribuně, 12 ks před klubovnou HC – 7 pro
11/15 – složení organizačního štábu 83. Jiráskova Hronova – 7 pro
12/15 - prodejní cenu stolního kalendáře Hronov a okolí na rok 2014 s kresbami pana Petra Čuhaniče ve výši Kč 99,-- za 1 ks – 7 pro
13/15 -  žádost SDH Velký Dřevíč ohledně zapůjčení areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči na pořádání koncertu – vzpomínka na Petra „Řezana“ Řezníčka, dne 17.8.2013 od 19.00 do 01.30 hodin – 7 pro

Rada města stanovuje:
14/15 - dobu nočního klidu do 01.30 hodin dne 18.8.2013 při konání koncertu na koupališti ve Velkém Dřevíči – vzpomínka na Petra  Řezníčka – 7 pro

Rada města neschvaluje:
15/15 - výměnu  bytu  z  č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 87,32 m2 ve 3. podlaží domu v Riegrově ulici čp. 596, Hronov za byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 62,80 m2 (plocha pro nájem 52,30 m2), ulice Riegrova 596, Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
16/15 - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120930044 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, Náměstí čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako žadatelem, týkající se odběru elektřiny v odběrném místě na adrese: restaurace u zimního stadionu, Palackého zim. sta., 549 31 Hronov do napěťové hladiny 0,4 kV (NN). Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
17/15 - otevírací dobu hronovského hřbitova v Divadelní ulici  takto: duben – září 8,00 – 21,00 hod, říjen – březen 8,00 – 17,00 hod.   – 7 pro

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 08. 2013