živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. 7. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Rada města schvaluje:
1/14/182/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397 ve výši 6.000 Kč od společnosti Saar Gummi Czech s.r.o., se sídlem Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec. Dar bude použit na podporu školního výletu na téma regionální poznávání historicko-kulturních památek.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
2/14/184/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 2.000,00 Kč Mgr. Olgou Matouškovou, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:
3/14/183/1 - s pronájmem nebytového prostoru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, který se nachází v přízemí u sportovní haly ZŠ Hronov, Janu Šrollovi, K Tábořišti 182, 547 01 Náchod, IČ:11052252 k využití pro teoretickou výuku žáků autoškoly, za nájemné ve výši 11.700 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Helena Toldová Zveřejněno: 07. 07. 2020