živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 08.07.2015

Rada města schvaluje:
1/14/000 - ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/14/165/1- poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,00 T.J. Sokol Zbečník, Hronov – Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Dětského dne 2015 ve Zbečníku. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
3/14/165/2- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace T.J. Sokol Zbečník, Hronov – Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/14/166/1- poskytnutí dotace ve výši Kč 21.635,00 Aeroklubu Hronov, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/14/166/2- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Aeroklubu Hronov, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/14/166/3- poskytnutí dotace ve výši Kč 12.195,00 Orel jednotě Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/14/166/4- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Orel jednotě Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
8/14/166/5- poskytnutí dotace ve výši Kč 20.956,00 TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
9/14/166/6- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/14/166/7- poskytnutí dotace ve výši Kč 20.919,00 TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
11/14/166/8- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
12/14/166/9- poskytnutí dotace ve výši Kč 29.727,00 TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
13/14/166/10- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
14/14/166/11- poskytnutí dotace ve výši Kč 38.724,00 Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/14/166/12- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
16/14/166/13- poskytnutí dotace ve výši Kč 9.653,00 Project Sportu Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 22732128, která je určena účelově na činnost v roce 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
17/14/166/14- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Project Sportu Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 22732128. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
18/14/167/1- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 41,10 m2 (plocha pro nájem je 38,35 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2017, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
19/14/168/1- pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 31. 7. 2015 do 8. 8. 2015 Sboru dobrovolných hasičů, 549 31 Hronov, IČ: 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
20/14/169/1- poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,00 spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce 150. výročí školství ve Zbečníku. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
21/14/169/2- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
22/14/170/1- uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2014 na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem je 46,19 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2016, s nájemným Kč 25,51/m2/měs. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
23/14/171/1- nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2015/2016 a jejich ceny. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
24/14/172/1- Domu dětí a mládeže Domino Hronov použít na platy externistů v roce 2015 finanční prostředky, které jsou tvořeny úplatami za kroužky, a to ve výši Kč 200.000,00. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
25/14/173/1- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,97 m2 (plocha pro nájem 55,39 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs., na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 10. 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
26/14/176/1- výsledek hodnocení a přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy stokové sítě Velký Dřevíč, 2. etapa – stoka I,II,V,VI, VII a IX“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 3.6.2015 uchazeči Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 481 72 928 za nabídkovou cenu 463 483,91 Kč bez DPH (560 815,53 Kč vč. DPH). Smlouva o dílo přílohou. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
27/14/177/1- uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
28/14/177/2- uzavření dohody o splátkách na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši dlužného nájemného a záloh na služby za měsíc březen – červen 2015 ve výši Kč 9 088,- a doplatek kauce dle nájemní smlouvy ze dne 8. 12. 2014 Kč 4 182,-, to vše v celkové výši Kč 13 270,-, formou čtyř měsíčních splátek po Kč 1 374,-, dvou splátek po Kč 2 874,- a sedmé Kč 2 026,- za užívání bytu č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 29/14/179/1- uzavření dodatku č. 4 k NS ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2015 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
30/14/180/1- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2014 na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,53 m2 (plocha pro nájem je 45,83 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2017, s nájemným Kč 57,-/m2/měs. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
31/14/181/1- poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši Kč 2.000,00 HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČ 48621056, na rybářské závody, které se uskuteční 11. července 2015 na rybnících v Rokytníku. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 32/14/182/1- výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2015/2016 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: Budova č. p. 520: 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí. Budova č. p. 656: 4. třída 26 dětí, 5. třída 26 dětí. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
33/14/186/1- výpověď smlouvy o výpůjčce ze dne 1.9.2014 na část nemovitosti – budovu č.p.193 stojící na pozemku parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m², jehož je součástí, vše v kat. území a obci Hronov, Čapkově ulici uzavřené s BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098, zastoupené Ing. Lucií Blehovou, společníkem. Výpovědní lhůta je jeden měsíc. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
34/14/187/1- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, z 43 na 56 s účinností od 01.09.2015, a podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
35/14/188/1- poskytnutí věcného daru ve formě cen ve výši Kč 2.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na akci Rozloučení s prázdninami, která se uskuteční 29.08.2015 v Rokytníku. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
36/14/189/1- prodej 4 kusů nadbytečných počítačů (bez monitoru) městského úřadu za Kč 2000,-/ks. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
37/14/191/1- uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1.8.2005 s Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, zastoupenou Mgr. Martinem Horákem, ředitelem krajské pobočky ÚP ČR na dobu do 31.5.2023. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
38/14/193/1- rozpočtové opatření č. 02/2015/RM. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
39/14/196/1 – pořízení 250 ks stolního kalendáře s fotografiemi Hronova na rok 2016 v provedení „dvoutýdenní kalendář“ (1 strana na 2 týdny, tj. 1 fotografie na 2 týdny). Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4014/196/2 – prodejní cenu 1 ks stolního kalendáře na rok 2016 ve výši Kč 125,00 vč. DPH. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
41/14/194/2- záměr uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 194, 195, 1267 a 1268 v k. ú. Žabokrky s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 zastoupeným Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu v Hradci Králové s podmínkou udělení souhlasu s uzavřením podpachtovní smlouvy k předmětu pachtu. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 42/14/197/1- uzavření smlouvy o výpůjčce na část nebytového prostoru restaurace Radnice o velikosti 169,57 m2, na adrese nám. Čs, armády čp. 5, Hronov s Kulturním informačním střediskem Hronov na dobu konání 85. Jiráskova Hronova od 31. 7. 2015 do 8. 8. 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Rada města neschvaluje:
43/14/192/2- přidělení veřejné zakázky „Intenzifikace stávajícího septiku Mateřská škola Velký Dřevíč, čp. 20“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 12.6.2015 uchazeči REC. ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 47453761. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
44/14/194/1- uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 45N15/13 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 zastoupeným Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu v Hradci Králové. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
45/14/192/1- realizaci veřejné zakázky „Intenzifikace stávajícího septiku Mateřská škola Velký Dřevíč, čp. 20" zadané dle výzvy zadavatele k podání nabídky ze dne 12.6.2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
46/14/174/1- kontrolu plnění usnesení RM č. 7, 8/2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
47/14/190/1- vzdání se místa ředitelky Základní školy Hronov – Velký Dřevíč paní Mgr. Alenou Bartoňovou ke dni 31.07.2016. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
48/14/190/2 – informace o jednáních o budoucnosti školských zařízení ve Velkém Dřevíči. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
49/14/186/2 – informaci o možnostech využití objektu č. p. 193, Čapkova, Hronov (bývalá hotelovka) Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
50/14/192/3 – obsah dopisu Spolku pro Velký Dřevíč ze dne 18. 6. 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
51/14/000 - žádost o finanční podporu města na „Renovaci náhrobků známých postav z kroniky Aloise Jiráska U NÁS“. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
52/14/000 - informace o návrhu opravy místní komunikace 17. listopadu a svahu nad serpentýnami; výhrady k provozu restaurace a kiosku na zimním stadionu. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
53/14/178/1- ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 18/OM/2015, na pozemek p. č. 231/4 o výměře 3 m2 a na pozemek p. č. 231/5 o výměře 1 m2 v k. ú. Zbečník. Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
54/14/183/1- ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 254 a 259 o výměře cca 100 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
55/14/185/1- ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
Rada města nedoporučuje:
56/14/184/1- ZM schválit umístění vystavovaných nových kol v Jiráskově ulici před prodejnou č.p. 205 v Hronově v dřevěné kládě dle předložené fotografie. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města uděluje:
57/14/195/1- souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na byt. č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 46,62 m2 (plocha pro nájem 44,31 m2) v ulici Divadelní 512, Hronov. Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0

Rada města pověřuje:
58/14/197/2- odbor majetek vypracováním smlouvy o výpůjčce na část nebytového prostoru restaurace Radnice o velikosti 169,57 m2, na adrese nám. Čs, armády čp. 5, Hronov s Kulturním informačním střediskem Hronov na dobu konání 85. Jiráskova Hronova od 31. 7. 2015 do 8. 8. 2015, a starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
59/14/175/2- odboru majetek projednat znovu žádost ohledně odkupu části pozemku p. č. 1608/1 k. ú. Hronov, Dvorská ulice. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
60/14/192/4 – starostce informovat uživatele mateřské školy, základní školy a hasičské zbrojnice ve Velkém Dřevíči o vzniklé situaci v souvislosti s dopisem Spolku pro Velký Dřevíč v oblasti nakládání s odpadními vodami Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
61/14/000 - panu místostarostovi informovat o podání žádosti o směně pozemků. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
62/14/000 - odboru majetek připravit ke schválení nový záměr pronájmu nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice, nám. Čs. armády č. p. 5, Hronov s tím, že do výše měsíčního nájemného nebude kalkulována investice vložená městem. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 07. 2015