živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 26. června 2013

Rada města schvaluje:
1/13 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 4 pro, 1 se zdržel
2/13 - jako dodavatele stavební akce „Rekonstrukce komunikací, Hronov, Rokytník“ firmu SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, za nabídkovou cenu Kč 3 585 557,- vč. DPH (Kč 2 963 270,- bez DPH) – 5 pro
3/13 - výpověď z nájmu pozemku st.p.č. 325/22 v k. ú. Hronov o výměře 23 m2  – 5 pro
4/13 - dodavatele stavební akce „VO 17. listopadu, Žižkova, Hronov“ firmu VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ:25938746 za nabídkovou cenu Kč 462 370,- vč. DPH (Kč 382 124 bez DPH) – 5 pro
5/13 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 2013 010/S s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807 na stavbu „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“, kterým se změní čl. 4. Cena díla na Kč 14 517 881,- bez DPH (Kč 17 566 636,- vč. DPH), přičemž původní částka byla Kč 14 231 412,- bez DPH (Kč 17 220 008,- vč. DPH). Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 5 pro
6/13 - dodavatele stavební akce „Stavební úpravy 1NP – č.p. 8“ firmu DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ:25283383 za nabídkovou cenu Kč 2 358 629,- vč. DPH (Kč 1 949 280,- bez DPH). SOD přílohou – 5 pro
7/13 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od pana Miloše Kaválka, ve výši Kč 800,00 a Zeleniny Joudal, 549 31 Hronov ve výši Kč 500 a DOMINO „F“ spol. s r.o., V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2, IČ 48173134 ve výši Kč 700,-- na sociální účely obyvatel domova – 5 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 07. 2013