živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


z mimořádného jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 13.7.2016

Rada města schvaluje:
1/12/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
2/12/166a/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 03/2016/OM/Vít s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 68 807 na stavbu „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“, který se týká úpravy v textu pro zajištění plynulosti provádění stavebních prací v případě změn při realizaci díla.
                    Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 07. 2016