živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. června 2013

Rada města schvaluje:
1/12 ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdžel
2/12 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2012 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,84 m2 (plocha pro nájem je 53,34 m2), v Riegrově ulici čp. 596,  Hronov na dobu určitou  do 31.12. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
3/12 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (plocha pro nájem je 32,30 m2), v Riegrově ulici čp.  458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, s nájemným Kč 50,56/m2/měs. – 6 pro
4/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 7. 2012 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 41,10 m2 (plocha pro nájem je 38,35 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
5/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2012 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,55 m2 (plocha pro nájem je 45,07 m2), v ulici Divadelní čp. 512,  Hronov na dobu určitou do 30.6. 2014,  s nájemným  Kč 57,16/m2/měs. – 6 pro
6/12 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
7/12 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2012 na byt č. 8, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,73 m2, (plocha pro nájem je 61,23 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
8/12 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 49,53 m2 , (plocha pro nájem 45,83 m2) v ulici Divadelní čp. 512, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2014, s nájemným Kč 57,-/m2/měs. – 6 pro
9/12 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 31,33 m2 (plocha pro nájem je 31,33 m2), v Riegrova ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
10/12 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10. 6. 2011 na byt č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 52,72 m2 (plocha pro nájem je 42,22 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2014, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
11/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20. 2. 2013 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2013, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
12/12 - uzavření dodatku č. 1 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 36,70 m2, v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50m2/měs. – 6 pro
13/12 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
14/12 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 205, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 40,42 m2 (plocha pro nájem 36,46 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 7. 2013 – 6 pro
15/12 - odpuštění platby nájemného za měsíc květen 2013 současným nájemníkům v čp. 596, Riegrova ulice, Hronov – 6 pro
16/12 - výdaje ve výši Kč 365 000,-- spojené se vznikem dalšího oddělení mateřské školy v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník (stavební úpravy, vybavení oddělení a dětského hřiště) – 6 pro  
17/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/OM/09 ze dne 3. 6. 2009, kterým  se  mění účel nájmu u části pozemku p.č. 1697/1 o výměře 149 m2 ze zahrádky na údržbu sečením a  nájemné  na 403,-- Kč/rok za část pozemku  p. č. 1130/2 o výměře 127 m2  a část pozemku p. č. 1697/1 o výměře 149 m2  v k. ú. Hronov – 6 pro
18/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/OM/07 ze dne 12. 3. 2007, kterým  se  mění  nájemné  na 218,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 273/7 a 273/22 o výměře 109 m2  v k. ú. Hronov – 6 pro
19/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 2007,  kterým  se  mění  nájemné na 150,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 417 o výměře 15 m2  v k. ú. Hronov – 6 pro
20/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/OM/10 ze dne 31. 3. 2010,   kterým  se  mění  nájemné na 214,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 415 o výměře 107 m2  v k. ú. Hronov – 6 pro
21/12 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12. 1. 2001, kterým  se  mění nájemné na 130,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 1319/1 o výměře 13 m2  v k. ú. Zbečník – 6 pro
22/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7/OM/11 ze dne 29. 4. 2011, kterým se mění nájemné na 204,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 273/7 a 273/22  o celkové výměře 102 m2  v k. ú. Hronov – 6 pro
23/12 - zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ vyhlášeného výzvou k podání nabídky dne 8.4.2013 z důvodu nedostatečného počtu nabídek k hodnocení (§ 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) – 6 pro
24/12 - uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku č. 13/OM/13, na pozemek 702/3 o výměře 6380 m2 v k.ú. Hronov v termínu od 29. 7. do 14. 8. 2013 za účelem pořádání doprovodného programu k Jiráskovu Hronovu – 6 pro
25/12 - poskytnutí finančního příspěvku v roce 2013 těmto subjektům:
 1) Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, Liberec, IČ: 287 311 91,-         
 Účel: na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s výdaji v terénu Kč 4.000,-
 2) Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04  Dvůr Králové nad Labem, IČ: 486 238 14         
 Účel: provozní náklady       Kč 3.500,-
 3) Společné cesty, o.s., Náchod, Hurdálkova 147, IČ: 265 970 63       
 Účel: osobní asistence pro žáky z Hronova    Kč 1.500,-
 4) Tereza Hurdálková    
 Účel: částečná úhrada aminokyselin     Kč 1.000,- - 6 pro
26/12 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
27/12 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
28/12 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
29/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
30/12 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
31/12 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
32/12 - účetní závěrku Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
33/12 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
34/12 - přijetí finančních darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od:
• Trutnovské autobusové dopravy, s.r.o., Šeříková 624, 541 02  Trutnov 4, IČ 25251635, ve výši Kč 5.000,00.
• Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 61860476 ve výši Kč 45.000,00. Dar je určen na canisterapii – plníme přání seniorům.
• Řeznictví Klicnar Hronov – Klicnar Zdeněk – Maso – uzeniny ve výši Kč 1.000,00 – 6 pro
35/12 - uzavření Smlouvy o zajištění propagace a reklamy mezi Dicona a.s., Juarezova 1071/17, Praha 6, 160 00, IČ 27643689, a Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, Komenského náměstí 212, Hronov, 549 31, IČ 62726226 dle přílohy – 6 pro
36/12 - ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, osobní příplatek s účinností od 1.7.2013 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
37/12 - záměr nájmu pozemku p.p.č. 560 a 559 o celkové výměře 1265 m2 v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku ke zřízení zahrady s cenou nájmu Kč 2,--/m2/rok, celkem Kč 2530,--/rok. – 6 pro
38/12 - uzavření nájemní smlouvy, na byt v Riegrově ulici čp. 596, Hronov – 6 pro
39/12 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 10.000,-- na zajištění doprovodného programu 83. Jiráskova Hronova v areálu Dolíčku, ve dnech 2. až 10. 8. 2013 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
40/12 - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM130104 a smlouvy o souhlasu s provedením stavby s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Smlouva je přílohou – 6 pro
41/12 - účetní závěrku města Hronov za rok 2012 (závěrka přílohou) – 6 pro
42/12 - navýšení neinvestičního příspěvku KIS Hronov na rok 2013 o částku Kč 300.000,-- - 6 pro
43/12 - navýšení neinvestičního příspěvku KIS Hronov na rok 2013 o částku Kč 197.841,-- s tím, že bude výhradně použita na doplatek za teplo v roce 2011 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
44/12 – kontrolu plnění usnesení RM č. 7, 8/2013 – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 06. 2013