živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z mimořádného  jednání Rady města Hronova,
které se uskutečnilo dne 13. června 2011

Rada města schvaluje:
1/12  - ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra  – 6 pro, 1 se zdržel
2/12 - na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek, v rámci výběrového řízení na stavbu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ vyloučit z výběrového řízení tyto uchazeče:
   - M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, ředitelství: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ: 4219 6868, DIČ: CZ4219 36868
   - NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 12 875 , DIČ: CZ288 12 875
   - COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 , DIČ: CZ26177005
   - SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 26271303 , DIČ: CZ26271303 – 7 pro
3/12 - Výsledné pořadí hodnocených nabídek v rámci výběrového řízení na stavbu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“:
   1. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924
    Nabídková cena: 10 380 106,-  Kč vč. DPH
    2. Jiří Grätz CES-EKO, Dolská 126, 549 31 Hronov, IČ: 45579695
    Nabídková cena: 10 513 355,16 Kč vč. DPH
   3. STRABAG a.s, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744 
   Nabídková cena: 10 557 182,- Kč vč. DPH – 7 pro
4/12 - dodavatele akce „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ CZ.3.22/1.1.00/08.00655 firmu EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 za nabídkovou cenu 10 380 106,- Kč vč. DPH – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 06. 2011