živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova,
které se uskutečnilo dne 7. června 2013

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/11 - konání veřejné sbírky pro město Svoboda nad Úpou na odstranění povodňových škod prostřednictvím zvláštního bankovního účtu a sběracích listin v období od 10.6. do 30.6.2013 na území města Hronova – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 06. 2013