živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 07. 05. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/10/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/10/105/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. IV zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká výběru prodávajícího veřejné zakázky „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – drobné rekonstrukce učeben ZUŠ Hronov – dodávka ICT“
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/10/105/2 - uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – drobné rekonstrukce učeben ZUŠ Hronov - dodávka ICT“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 s prodávajícím DLNK s. r. o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162 za nabídkovou cenu 364 480 Kč bez DPH (441 021 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 05. 2019