živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. května 2015

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/10 - dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace parku Aloise Jiráska – Hronov, etapa: okolí domu Aloise Jiráska“ vzešlého z výběrového řízení a to firmu: SMI – ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ 28827627 za nabídkovou cenu Kč 3 074 870,02,- vč. DPH (Kč 2 541 214,89,- bez DPH). Smlouva přílohou – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 05. 2015