živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 1. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/1/1/1 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb pro město Hronov ze dne 27. 1. 2020 s firmou KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/1/2/1 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, ve formě 1 ks televizoru, 1 ks bezdrátových sluchátek, 1 ks mobilního telefonu Aligátor a 1 ks nabíječky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/1/5/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/1/6/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289467, od Obce Vysoká Srbská, IČO 00273228, který je určen na pořízení a údržbu vybavení školy v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/1/7/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 82,51 m² (plocha pro nájem 78,94 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 5 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/1/8/1 - prominutí nájmu provozovny kadeřnictví v nebytovém prostoru v objektu Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov po dobu uzavření provozovny z důvodu rozhodnutí Vlády ČR za měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/1/9/1 - dodavatele veřejné zakázky "Nákup hasičského vozu pro JPO Hronov" společnost THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ:46508147 s nejnižší nabídkovou cenou 7 590 000,00 Kč bez DPH (9 183 900,000 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
8/1/4/1 - poskytnutí daru p. Ludvíku Hessovi adresa: Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., IČ: 27006891, DIČ: CZ27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek na pořízení nového babyboxu v náchodské nemocnici.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
9/1/3/1 - se zachováním provozu zimního stadionu v útlumovém režimu do 27. 1. 2021. Pokud do tohoto data nebude z důvodu vládních nařízení možné zahájit tréninky, tak chlazení vypnout a provoz zimního stadionu ukončit.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 01. 2021