živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12.04.2017

Rada města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
2/8/82/1 - uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž zavlažovacího systému - fotbalové hřiště Hronov s firmou irriga, s.r.o., Čistěves 69, 503 15 Nechanice, IČ 28824369 za cenu 256 360 Kč bez DPH (310 195 Kč vč. DPH). 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/8/83/2 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 7/OM/2017 s Královéhradeckou diecézi Církve československé husitské se sídlem Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 62695720, DIČ CZ62695720, na pozemcích p. č. 1612 a 325/2 v k. ú. Hronov. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/8/84/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt. č. 6, o velikosti 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,36 m2 s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m2 a 3,50 m2 a sklepem 1,84 m2 ve 2. podlaží domu Žabokrky čp. 61, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/8/85/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 10.500,00 Kč panem Davidem Suchým, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/8/86/1 - rozdělení výsledku hospodaření Základní umělecké školy Hronov za rok 2016, kterým je zisk ve výši 12.296,68 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/8/86/2 - rozdělení výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2016, kterým je zisk ve výši 22.946,10 Kč tak, že 80 % (18.356,88 Kč) bude převedeno do fondu odměn a 20 % (4.589,22 Kč) bude převedeno do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/8/86/3 - rozdělení výsledku hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2016, kterým je zisk ve výši 16.671,63 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu vozíčku pro převážení zdravotnického materiálu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/8/86/4 - vypořádání výsledku hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2016, kterým je ztráta ve výši 140.558,46 Kč tak, že ztráta bude uhrazena z rozpočtu zřizovatele.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0
 
10/8/86/5 - rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2016, kterým je zisk ve výši 78.354,36 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/8/86/6 - rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2016, kterým je zisk ve výši 112.829,82 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na opravu shrnovacích dveří v budově čp. 520.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/8/86/7 - rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2016, kterým je zisk ve výši 72.399,47 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na vybavení mateřské školy nábytkem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/8/87/1 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/8/87/2 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/8/87/3 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/8/87/4 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/8/87/5 - účetní závěrku Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/8/87/6 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/8/87/7 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/8/88/1 - volné užívání znaku města Hronova Kulturním a informačním střediskem Hronov při výrobě suvenýrů a propagačních materiálů, sloužících k propagaci města.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/8/89/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, DIČ CZ70890005, na pozemku p. č. 1320/2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

22/8/90/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m2 (plocha pro nájem 40,60 m2), v ulici Hostovského 160, Hronov, za nájemné 2 070 Kč/měs., na dobu určitou do 31. 7. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/8/93/1 - poskytnutí dotace ve výši 21.232,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/8/93/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2017 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČ 15046061.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

25/8/93/3 - poskytnutí dotace ve výši 4.802,00 Kč Orlovi Jednotě Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/8/93/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2017 s Orlem Jednotou Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/8/93/5 - poskytnutí dotace ve výši 2.854,00 Kč SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/8/93/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2017 s SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/8/93/7 - poskytnutí dotace ve výši 18.137,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

30/8/93/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

31/8/93/9 - poskytnutí dotace ve výši 19.420,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

32/8/93/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

33/8/93/11 - poskytnutí dotace ve výši 41.268,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/8/93/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2017 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
35/8/93/13 - poskytnutí dotace ve výši 34.127,00 Kč Vodáckému oddílu Hronov z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

36/8/93/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 20/2017 s Vodáckým oddílem Hronov z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

37/8/94/1 - rozpočtové opatření č. 04/2017/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
38/8/95/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov za věcně usměrňované nájemné 25,51 Kč/m2/měs., na dobu určitou do 31. 7. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

39/8/96/2 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace Radnice o výměře 310,13 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné 12 865 Kč s podmínkou složení kauce ve výši šestinásobku nájemného před podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

40/8/96/3 - záměr pronájmu nebytového prostoru vinárny Radnice o výměře 102,49 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné 4 478 Kč s podmínkou složení kauce ve výši šestinásobku nájemného před podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

41/8/99/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Hledání Turovského pokladu na Velký pátek, která se uskuteční 14.04.2017 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

42/8/99/2 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Velký dětský den, která se uskuteční 11.06.2017 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

43/8/101/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Čarodějnický rej, která se uskuteční 30.04.2017 ve Velkém Dřevíči
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

44/8/102/1 - ceník letního využití zimního stadionu - Wikov arény.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
45/8/84/2 - ZM ke schválení uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytové jednotky č. 61/6 v bytovém domu č. p. 61, 62, včetně podílu na společných částech domu č.p. 61, 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, vše v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

46/8/93/15 - ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 129.085,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

47/8/93/16 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2017 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
48/8/93/17 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 179.563,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

49/8/93/18 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

50/8/93/19 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 89.505,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
51/8/93/20 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2017 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
52/8/93/21 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 56.586,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

53/8/93/22 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2017 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
54/8/93/23 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 172.188,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
55/8/93/24 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
56/8/97/1 - ZM ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017 (dárci), na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
57/8/98/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města neschvaluje:
58/8/91/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m2 (plocha pro nájem 42,31 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
59/8/96/1 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/15/04 uzavřenou dne 15. 9. 2015 s firmou TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834, k 30. 4. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
60/8/83/1 - usnesení č. 1/2009 ze dne 12. 1. 2009, bod 9/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města souhlasí:
61/8/84/3 – s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,36 m2 s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m2 a 3,50 m2 a sklepem 1,84 m2 ve 2. podlaží domu Žabokrky čp. 61, Hronov za podmínky uzavření podnájemní smlouvy po podpisu nové nájemní smlouvy a nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní a jejího předložení pronajímateli.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
62/8/92/1 - ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov paní Markétě Machové měsíční plat s účinností od 1. 4. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 04. 2017