živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22.03.2017

Rada města schvaluje:
1/6/000 –  ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra
 Hlasování: Pro 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/6/72/1 - přípravu a podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny, nákup automobilu pro poskytovatele sociálních služeb.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/6/72/2 – spolufinancování akce „Nákup automobilu pro poskytovatele sociálních služeb – Hronov“ ve výši 25 % z celkových uskutečněných výdajů projektu – max. 151 250 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 04. 2017