živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 30/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2017

Rada města schvaluje:
1/30/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/30/325/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.9.2017 na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,20 m² (plocha pro nájem 44,89 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 66,23 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/30/326/1 - rozpočet Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/30/326/2 - střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/30/326/3 - rozpočet Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace, na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/30/326/4 - střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace, na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/30/326/5 - rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/30/326/6 - střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/30/326/7 - rozpočet Základní umělecké školy Hronov na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/30/326/8 - střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Hronov na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/30/326/9 - rozpočet Kulturního a informačního střediska Hronov na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/30/326/10 - střednědobý výhled rozpočtu Kulturního a informačního střediska Hronov na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/30/326/11 - rozpočet Domu dětí a mládeže Domino Hronov na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/30/326/12 - střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a mládeže Hronov na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/30/326/13 - rozpočet Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/30/326/14 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na roky 2019-2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/30/327/1 - Pravidla pro pronajímání tělocvičen s účinností od 1. 1. 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/30/328/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov za rok 2017 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/30/329/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942, která je určena k pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertu hudební skupiny Augenblick při příležitosti „Noci kostelů 2017“.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/30/329/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 52/2017 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942, dle přílohy
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/30/329/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností klubu Pathfinder v roce 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/30/329/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 53/2017 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, dle přílohy
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/30/330/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČ 662289467 od Obce Vysoká Srbská, Vysoká Srbská, 549 31 Hronov, který je určen na nákup a opravy hudebních nástrojů v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/30/335/1 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/30/336/1 - přijetí darů z projektu Ježíškova vnoučata Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/30/337/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31.3.2018 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/30/338/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 58,16 m² (plocha pro nájem 54,68 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov ke dni 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/30/339/2 - uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako stavebníkem a vlastníkem pozemku, týkající se provedení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení ul. Na Louce, Hronov“ v pozemku p. č. 706/1 v k. ú. Velký Dřevíč, kde uložení sítě do pozemku bude zpoplatněno jednorázovou částkou 5 000 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

29/30/340/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2017 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/30/341/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 312, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,91 m² (plocha pro nájem 34,53 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/30/342/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 14.8.2015 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,08 m² (plocha pro nájem 43,47 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 51,59 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/30/344/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Zdeňkou Lantovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

33/30/344/2 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Ivanou Šimkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

34/30/344/3 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Pavlínou Thérovou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

35/30/344/4 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Radmilou Vítkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/30/344/5 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Milenou Zimovou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

37/30/344/6 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/30/344/7 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Evou Karáskovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
39/30/329/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností Náboženské obce CČSH v roce 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

40/30/329/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2017 s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, dle přílohy
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

41/30/333/1 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru vinárny Radnice o výměře 102,49 m², nám. Čs. armády 5, Hronov se společností ŠR, spol. s r.o., nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 46508163
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
42/30/339/1 - bod 3/22/250/1 z usnesení č. 22/2017 ze dne 20. 9. 2017
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
43/30/331/1 - se zadáním veřejné zakázky na modernizaci školy v oblasti ICT v předpokládané hodnotě 430.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

44/30/343/1 - s umístěním sídla Kraso Hronov z.s., IČ 03587444, na adrese Palackého 1000, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
45/30/332/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 1. 2018 na 50.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
46/30/334/1 - odboru majetek zapracovat do předložené smlouvy podmínky pro uložení kabelového vedení do pozemku tak, aby do něj mohly být případně uloženy ještě další podzemní sítě (materiál č. 334 – Rokytník, Matex, Jeništa).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 12. 2017