živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 08. 11. 2017

Rada města schvaluje:
1/27/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/27/501/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD, číslo smlouvy objednatele 06/2017/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele SOD 11/2017), stavby „Zateplení DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov“, se zhotovitelem Ing. Radkem Umlaufem, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČ 74015044, který se týká změny rozsahu prací, doby plnění a ceny díla. Celková cena díla činí 602 000 Kč (zhotovitel není plátce DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 11. 2017