živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 02. 11. 2017

Rada města schvaluje:
1/26/000 – ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/26/500/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 02/Kohl/OT/2017 mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Energo Choceň, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ: 25932420 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se mění č. 4 CENA DÍLA, odst. 4.1, cena za kompletní provedení díla a to na 7 055 798,74 Kč bez DPH (8 537 517 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2017