živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 04. 10. 2017

Rada města schvaluje:
1/24/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
2/24/270/1 - poskytnutí dotace ve výši 21.341,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
3/24/270/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 33/2017 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
4/24/271/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2017 Městského úřadu Hronov (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) čl. IV. Zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká uzavření smlouvy na TDI stavební akce „Revitalizace parku A. Jiráska, Hronov“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
5/24/271/2 - uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 05/2017 na komplexní zajištění technického dozoru investora stavební akce „Revitalizace parku A. Jiráska, Hronov“ mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Ing. Lubošem Kasperem, Kolmá 500, 541 03 Trutnov 3, IČ: 11604115 jako poskytovatelem za nabídkovou cenu 334 987 Kč vč. DPH (276 848 Kč bez PDH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
6/24/274/1 - přijetí věcného daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od EVROmat a.s., Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25448455, provozovna Provodov 107, 549 08 Provodov – Šonov ve formě 30 výtisků knihy J. A. Náhlovského „Vykutálený pohádky“. Knihy jsou určeny pro děti na 1. stupni ZŠ v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
7/24/275/1 - poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
8/24/275/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2017 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČ 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
9/24/275/3 - poskytnutí dotace ve výši 16.000,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
10/24/275/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2017 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
11/24/275/5 - poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
12/24/275/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 36/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
13/24/275/7 - poskytnutí dotace ve výši 9.000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
14/24/275/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 37/2017 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
15/24/275/9 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
16/24/275/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
17/24/275/11 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
18/24/275/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 39/2017 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
19/24/275/13 - poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
20/24/275/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 40/2017 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
21/24/275/15 - poskytnutí dotace ve výši 2.500,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
22/24/275/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 41/2017 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
23/24/275/17 - poskytnutí dotace ve výši 17.500,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
24/24/275/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 42/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
25/24/275/19 - poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč Vodáckému oddílu Hronov z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
26/24/275/20 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 43/2017 s Vodáckým oddílem Hronov z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
27/24/273/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 10. 2017 na 51.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 10. 2017