živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.11.2016

Rada města schvaluje:
1/22/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
 
2/22/273/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 12. 2015 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 39 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/22/274/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 12. 2014 na byt č. 1, 1+2, byt se sníženou kvalitou, o celkové rozloze 70,01 m2 (stejná plocha pro nájem), v Malé Čermné čp. 9, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 39 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/22/275/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2014 na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 46,00 m2 (plocha pro nájem je 43,25 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/22/276/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 33,70 m2 (plocha pro nájem je 30,95 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/22/279/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč AEROKLUBU HRONOV, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/22/279/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 37/2016 s AEROKLUBEM HRONOV, P.S. č. 48, 549 31 Červený Kostelec, IČ 15046061.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/22/279/3 - poskytnutí dotace ve výši 11.000,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/22/279/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2016 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/22/279/5 - poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/22/279/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 39/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/22/279/7 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2016
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/22/279/8 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 40/2016 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/22/279/9 - poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/22/279/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 41/2016 s TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/22/279/11 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/22/279/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 42/2016 s TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/22/279/13 - poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/22/279/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 43/2016 s T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/22/279/15 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/22/279/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 44/2016 s TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

22/22/279/17 - poskytnutí dotace ve výši 14.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/22/279/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 45/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

24/22/279/19 - poskytnutí dotace ve výši 9.500,00 Kč Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

25/22/279/20 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 46/2016 s Vodáckým oddílem Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/22/281/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 49,20 m2 (plocha pro nájem je 44,89 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 57,75 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/22/282/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 87,87 m2 (plocha pro nájem 74,49 m2), v ulici Nerudova čp. 402, Hronov k 31. 1. 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/22/282/2 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 87,87 m2 (plocha pro nájem 74,49 m2), v ulici Nerudova čp. 402, Hronov za věcně usměrňované nájemné 22,18 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/22/282/3 - členy výběrové komise ve složení Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, Irena Lelková a Hana Lišková pro výběr nového nájemce na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 87,87 m2 (plocha pro nájem 74,49 m2), v ulici Nerudova čp. 402, Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

30/22/283/1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřený mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a panem Jindřichem Šťavíkem, bytem Šrámkova 954, 549 31 Hronov, IČ 12347647.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

31/22/286/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 84,60 m2 (plocha pro nájem 80,10 m2), v ulici Hostovského čp. 17, Hronov do 31. 12. 2018 za nájemné 20,97 Kč/m2/měsíc.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

32/22/286/2 - složení jistoty ve výši šestinásobku nájemného 10 104 Kč formou čtyř měsíčních splátek á 2 000 Kč a páté ve výši 2 104,- Kč nájemníkům bytu č. 6, 1+3 v ulici Hostovského čp. 17, Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

33/22/290/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,49 m2 (plocha pro nájem je 43,80 m2), s nájemným 50 Kč/m2/měs. v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

34/22/291/1 - uzavření Smlouvy o úpravě vlastnických vztahů týkající se stavební akce „Vodní prvek na náměstí čs. armády Hronov“ mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 jako oprávněnou osobou a Městem Hronov se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 272680 jako vlastníkem pozemku, která stanovuje podmínky při výstavbě a případných opravách.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

35/22/292/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2011 o pronájmu části nebytového prostoru v budově Komenského nám. 212, Hronov stojící na pozemku p. č. 75 o výměře 1156 m2 v k. ú. Hronov, jehož je součástí, s paní Ivanou Volhejnovou, trvale bytem Velké Poříčí 69, IČ: 12344605, kterým bude zvětšena výměra pronajatého prostoru na 40,98 m2 a změněna výše nájemného na 22 216 Kč/rok, vypočteno dle platného ceníku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

36/22/293/1 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 1608/1 o výměře 38 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako zahrádky a pod přístřeškem za minimální roční nájemné ve výši 284 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

37/22/295/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 77,90 m2 (plocha pro nájem je 75,95 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

38/22/296/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 16/OM/2016 na část pozemku p. p. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku k umístění dočasné plechové garáže za roční nájemné ve výši 150 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

39/22/297/1 - uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci, části pozemku p. č. 1600 v k. ú. Hronov o výměře 18 m2 k vybudování zeleného pásu vč. obrubníku dle předložených výkresů stavby „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického“ do 31. 12. 2024.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

40/22/298/1 - nákup tympánu Yamaha TP 3326 v ceně 53 490 Kč a tympánu Yamaha TP 3329 v ceně 59 190 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČ 66289467.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

41/22/300/1 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - restaurace na zimním stadionu v Hronově o výměře 109,02 m2 s panem Jindřichem Vítkem, bytem V Třešinkách 632, 547 01 Náchod, IČO 72914203 od 01.12.2016 na dobu neurčitou s výší nájemného 6 000 Kč měsíčně.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

42/22/302/1 - využití 100 000 Kč do Wikov MGI Hronov v roce 2016 za pronájem reklamní plochy dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

43/22/305/1 - zahájení výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, způsob zadání „Design & Build“
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

44/22/305/2 - výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci zadávacího řízení, návrh smlouvy o energetických službách, seznam uchazečů k oslovení a seznam objektů k realizaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“ zadanou jako zakázka malého rozsahu na stavební práce, způsob zadání „Design & Build“.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

45/22/305/3 - složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek k výzvě veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“. Složení hodnotící komise:
Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, Zdeněk Balcar, Ing. Martin Zapletal, náhradníci - Mgr. Josef Thér, Šárka Šimonová, Bc. Robert Mazurek, Ing. Tomáš Tykal
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

46/22/307/1 - podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu „V Dolíčku“ z programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ pro rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

47/22/308/1 - zajištění spolufinancování mikroprojektu „Zastavme se společně“ ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 4 500,00 EUR), podaného Římskokatolickou církví – farností Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

48/22/309/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ: 62731025, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností 6. oddílu - Hronov v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

49/22/309/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 47/2016 s Junákem – českým skautem, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ: 62731025.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

50/22/309/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 26647991, která je určena k pokrytí nákladů spojených se zajištěním hydroizolace betonové střechy objektu pěchotního srubu T-S5.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

51/22/309/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 36/2016 s OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 26647991.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
52/22/309/5 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, která je určena k pokrytí nákladů spojených se zhotovením pomníku P. J. Regnera - Havlovického.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

53/22/309/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 48/2016 s Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

54/22/309/7 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností církve v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

55/22/309/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 49/2016 s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

56/22/309/9 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností klubu Pathfinder v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

57/22/309/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 50/2016 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

58/22/309/11 - poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč Pod čepicí z. s. se sídlem Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČ: 024 42 329, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provozem muzea Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově, a to na úhradu nájemného v roce 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

59/22/309/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 51/2016 s Pod čepicí z. s. se sídlem Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČ: 024 42 329.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

60/22/309/13 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč panu Oldřichu Kozovi, která je určena k pokrytí nákladů spojených s účastí na mezinárodním turnaji v plážovém volejbalu WMG v Aucklandu, který se koná 21.04.2017 až 30.04.2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

61/22/309/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 52/2016 s panem Oldřichem Kozou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

62/22/309/15 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč paní Pavle Klicnarové, která je určena k pokrytí nákladů spojených s přípravou na lyžařskou sezónu 2016/2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

63/22/309/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 53/2016 s paní Pavlou Klicnarovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

64/22/309/17 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena k pokrytí nákladů spojených s pořádáním mistrovství republiky v nohejbale jednotlivců v kategorii starších žáků , které se konalo 30. října 2016 v Hronově.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

65/22/309/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2016 s T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

66/22/310/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 1. 2016  na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 33,60 m2 (plocha pro nájem 32,00 m2), ve 2. podlaží v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00 Kč /m2/měs., na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

67/22/311/1 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Ivanou Šimkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

68/22/311/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Pavlínou Thérovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

69/22/311/3 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Radmilou Vítkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

70/22/311/4 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Milenou Zimovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

71/22/311/5 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

72/22/311/6 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Evou Karáskovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

73/22/312/1 - uzavření Dodatku č. 2 týkající se akce „Obnova krytu komunikace p. č. 876/1, k. ú. Rokytník od č. p. 86 k č.p. 124“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 jako zhotovitelem. Dodatek řeší změnu čl. IV. Cena díla a to na 4 130 616 Kč vč. DPH (3 413 732 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

74/22/313/1 - jako dodavatele užitkového vozu pro odbor městského úřadu - Technické služby, firmu AUTO INZAT s.r.o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 25997289, za nabídkovou cenu 247 919 Kč s DPH (204 891,74 Kč bez DPH)
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města neschvaluje:
75/22/309/21 - poskytnutí dotace z rozpočtu města Jezdecké stáji Slavíkov, č.p. 8, 549 46 Horní Radechová, IČ 48653144.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0


Rada města souhlasí:
76/22/289/1 - s podáním žádosti o zápis školní jídelny – výdejny (s nejvyšším povoleným počtem 50 stravovaných a místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Havlíčkova 656, 549 31 Hronov), jejíž činnost bude vykonávat Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, s účinností od 1. 12. 2016 do rejstříku škol a školských zařízení a o výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní jídelny s adresou Havlíčkova 656, 549 31 Hronov, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, z rejstříku škol a školských zařízení a úpravu nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, ze 180 na 150 v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
77/22/278/1 - řediteli Základní umělecké školy Hronov Mgr. Josefu Vlachovi plat s účinností od 1. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

78/22/280/2 - podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. počet členů školské rady při Mateřské škole a Základní škole Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace na tři.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

79/22/299/1 - platy ředitelům příspěvkových organizací od 01.11.2016, Ing. Jitce Ansorgové, Marcele Kollertové.
 Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města vydává:
80/22/280/3 - podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volební řád pro volby členů školské rady při Mateřské škole a Základní škole Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

81/22/306/1 - Nařízení RM č. 01/2016, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města zřizuje:
82/22/280/1 - podle § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školskou radu při Mateřské škole a Základní škole Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
83/22/284/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2017 dle přílohy, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

84/22/285/1 - zastupitelstvu města Hronova schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

85/22/287/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005624/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

86/22/288/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2016 na prodej pozemku parcelní číslo 97/4 o výměře 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu prodeje ve výši 22 000 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

87/22/309/19 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 53.550,00 Kč HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2016 – 31.03.2016.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

88/22/309/20 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 1/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města jmenuje:
89/22/280/5 - za zřizovatele členem školské rady při Mateřské škole a Základní škole Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace pana Libora Lelka.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
90/22/303/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemků p. č. 902/8 o výměře 3733 m2 a parcelní číslo 902/14 o výměře 172 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
91/22/280/4 - ředitelce Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. zajistit v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady a v souladu s § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. svolat první zasedání školské rady.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

92/22/308/2 – místostarostovi projednat se zástupci Římskokatolické církve – farností Hronov zajištění spolufinancování mikroprojektu „Zastavme se společně“, a to ve výši minimálně 30 % z částky, kterou město na spolufinancování mikroprojektu vynaloží.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 11. 2016