živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 09. 2017

Rada města schvaluje:
1/21/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/21/248/2 - jako nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ firmu GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/21/248/3 - uzavření SOD na provedení stavební akce „Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ mezi městem Hronov, náměstí čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 jako zhotovitelem a to za nabídkovou cenu 27 381 158,81 Kč vč. DPH (22 629 056,87 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města revokuje:
4/21/248/1 - usnesení RM č. 15/2017 ze dne 30. 6. 2017, bod 4/15/000
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 09. 2017