živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. 08. 2017

Rada města schvaluje:
1/20/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/20/246/1 - přidělení zakázky akce s názvem Oprava sociálního zařízení v hasičské zbrojnici v Rokytníku 549 31 Hronov, uchazeči SMI-ČR group s r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ: 28827627, DIČ: CZ28827627, za nabídkovou cenu 325 742,69 Kč vč. 21 % DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/20/247/1 - přidělení zakázky akce s názvem Oprava elektroinstalace v bytovém domě na nám. Čs. armády čp. 3, 549 31 Hronov, uchazeči Elpol Police s.r.o., Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují, IČ: 25257439, DIČ: CZ25257439 za nabídkovou cenu 153 624,00 Kč vč. 15 % DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2017