živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. 01. 2018

Rada města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/2/15/1 - zvýšení nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova pro rok 2018 o inflační koeficient ve výši 2,5 %. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/2/15/2 - Ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2018 zvýšený o inflační koeficient ve výši 2,5 %. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/2/17/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

5/2/18/1 - uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou Hronov mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ00654451. Dodatek č. 2 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/2/19/1 - přijetí finančního daru městem Hronov od ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359 ve výši 50 000 Kč k účelu částečné úhrady nákladů vynaložených na stavební úpravy bytu v domě s pečovatelskou službou Hostovského 36, Hronov v roce 2018, dle potřeb obdarovaného.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/2/20/1 -  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 312, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o výměře 36,91 m2, (plocha pro nájem 34,53 m2), v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 30,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 2. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
8/2/16/1 - zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků z majetku města Hronova – části pozemku parc. č. 1392/1 o výměře cca 78 m2 a části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 37 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků nutných k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 02. 2018