živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova,které se uskutečnilo dne 20. 07. 2017

Rada města schvaluje:
1/17/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/17/195/1 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 1705/45 o výměře 1000 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako mezideponie inertního materiálu – štěrkodrtě ke stavbě „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města rozhodla:
3/17/196/1 - o odmítnutí námitek k veřejné zakázce „AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráska - Hronov“ zadané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona stěžovatele GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783, DIČ: CZ27195783.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 08. 2017