živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova,
které se uskutečnilo dne 30. 06. 2017 

Rada města schvaluje:
1/15/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/15/000 - uzavření nájemní smlouvy č. 11/OM/2017 s paní Denisou Šolcovou, 5. května 93, 549 81 Meziměstí, IČ 05401020, na část pozemku st. p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 115 m2 k účelu užívání jako letní zahrádky od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/15/000 - výsledek hodnocení a přidělení nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu Hronov“ firmě ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ: 25932420 s nabídkovou cenou bez DPH: 6 939 700,- Kč. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/15/000 - vyloučení uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 z účasti na zadávacím řízení „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“, jelikož doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky a mají vliv na posouzení podmínek účasti
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2017