živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.05.2017

Rada města schvaluje:
1/11/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/11/126/1 - zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku pro projekt s názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001436. Zadávací dokumentace přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 05. 2017