živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 10.05.2017

Rada města schvaluje:
1/10/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/10/103/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,73 m2 (plocha pro nájem je 34,73 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2019, s nájemným 50,00 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/10/104/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 3. 2017 na byt č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 30,61 m2 (plocha pro nájem je 29,11 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov, na dobu určitou do 31. 5. 2019, s nájemným 50,00 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/10/105/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2019, za nájemné 39,- Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/10/106/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,55 m2 (plocha pro nájem je 45,07 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2019, s nájemným 57,16 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/10/107/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 41,10 m2 (plocha pro nájem je 38,35 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2019, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/10/108/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2015 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (32,30 m2 plocha pro nájem), s nájemným 50,-Kč/m2/měs., v ulici Riegrova 458, Hronov, na dobu určitou do 30. 4. 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/10/109/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 310, počet místností 1+1, byt se standardním vybavením, o výměře 62,90 m2, (plocha pro nájem 60,35 m2), v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 30,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/10/110/1 - schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč Laxusu z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, která je určena účelově na projekt Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje – regionální část pro město Hronov v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/10/110/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2017 s Laxusem z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/10/110/3 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/10/110/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 22/2017 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/10/110/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, která je určena účelově na provoz Domova sv. Josefa v Žirči – zdravotní pobyty v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/10/110/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 23/2017 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/1/110/7 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč Speciální základní škole Augustina Bartoše, nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, IČ 70841144, která je určena účelově na projekt Chceme být s vámi – nákup pohonných hmot v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/10/110/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 24/2017 se Speciální základní školou Augustina Bartoše, nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, IČ 70841144, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/10/110/9 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Centru sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové, IČ 25999044, která je určena účelově na činnost Manželské a rodinné poradny Náchod v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/10/110/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2017 se Centrem sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové, IČ 25999044, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/10/111/2 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 10.500,00 Kč panem Danielem Suchým, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/10/112/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Zdeňkou Lantovou, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/10/113/1 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2017 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/10/114/1 - přijetí finančního daru ve výši 8.942,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od neformálního sdružení občanů Zbečníka, zastoupeného panem Janem Hornychem, který bude využit na vybavení knihovny pro mateřskou školu a základní školu ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/10/114/2 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, ve formě 2 ks invalidních vozíků, nástěnných hodin QUARTZ, gramofonu, televize LG a sluchátek.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

24/10/118/1 - výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/15/04 uzavřenou dne 15. 9. 2015 s firmou TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/10/119/1 - rozpočtové opatření č. 06/2017/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/10/120/1 - záměr prodeje traktoru TZ- 4K-14 s příslušenstvím v majetku města Hronova za minimální cenu 28 000 Kč, včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/10/121/1 - demolici dřevěných kůlen na dvoře za domem čp. 314 v Nerudově ulici v Hronově, nacházejících se na p. č. 545/2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/10/121/2 - demolici zemědělské stavby - stodoly nacházející se na st. p. č. 41 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/10/124/1 - uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci „Oprava mostu ev. č. 41c-1 přes říčku Olšovku – Velký Dřevíč“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a f. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:45274924 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu 2 709 864,37 Kč bez DPH (3 278 935,89 Kč vč. DPH). SOD přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
30/10/115/1 - zastupitelstvu města pověřit starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 22. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

31/10/115/2 - zastupitelstvu města schválit návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 23. 6. 2016. Pozvánka na valnou hromadu přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

32/10/117/2 - ZM schválit vytvoření programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na výstavbu DČOV v částech města Hronova, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

33/10/122/1 - zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/10/122/2 - zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2016, kterým je zisk po zdanění ve výši 68.908,51 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

35/10/123/1 - zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hronova za rok 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
36/10/117/1 - ZM revokovat bod 5/5 Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11.9.2013.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2

Rada města revokuje:
37/10/111/1 - usnesení č. 8/2017 ze dne 12.04.2017, bod 5/8/85/1.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
38/10/125/2 – odboru tajemníka aktualizovat rozpočet na akci „Oprava lávky 15b-1 u čistírny, Hronov“
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2017