živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení - upuštění od správního poplatku

Pro fyzické osoby, které pobývají na území ČR ve statusu strpění, v souvislosti s válkou na Ukrajině, se podle § 4 odst.1 a 4 zákona „Lex Ukrajina II“, upouští od vybírání správních poplatků podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tj. Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky nebo uzavření manželství osobami, z nich pouze jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13. 06. 2022
Sejmuto: 31. 03. 2023

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 06. 2022