živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti

Zastupitelstvo města Hronova v Usnesení č. 3/2021 ze dne  23. 6. 2021 rozhodlo o záměru prodeje nemovitosti z majetku města Hronova:

-    části pozemku parc. č. 1307 v k.ú. Zbečník o výměře cca 200 m2

-    části pozemku parc. č. 1329/1 v k.ú. Zbečník o výměře cca 400 m2
 
-    pozemků parc. č. 1363, 1364, 1365 a 1366 v k.ú. Zbečník, každý o výměře 24 m2, minimální cena prodeje je 500 Kč/m2

-    části pozemku parc. č. 261/3 v k.ú. Rokytník o výměře cca 1300 m2 za cenu prodeje 17,50 Kč/m2

Zastupitelstvo města Hronova v Usnesení č. 3/2021 ze dne  23. 6. 2021 rozhodlo o záměru směny nemovitosti z majetku města Hronova:

-    části pozemku parc. č. 1608/1 v k.ú. Hronov o výměře 32 m2 

 
Podrobnější informace vám budou poskytnuty na odboru majetek Mě Ú Hronov.
Případné žádosti nebo připomínky k prodeji výše uvedených nemovitostí zasílejte do 15 dnů ode dne vyvěšení na Městský úřad Hronov nebo podáním na podatelně Mě Ú Hronov.
                 
Ing. Havelková Bronislava, referent odboru majetek

 

Vyvěšeno: 21. 07. 2021
Sejmuto: 06. 08. 2021

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 07. 2021