živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti z majetku města

Zastupitelstvo města Hronova v Usnesení č. 7/2020 ze dne  12. 12. 2020 rozhodlo o záměru prodeje nemovitosti z majetku města Hronova, katastrálního území Hronov:

-    části pozemku parc. č. 1608/1, výměra cca 44 m2, za cenu prodeje 22.000 Kč

 
Podrobnější informace vám budou poskytnuty na odboru majetek Mě Ú Hronov.
Případné žádosti nebo připomínky k prodeji výše uvedených nemovitostí zasílejte do 15 dnů ode dne vyvěšení na Městský úřad Hronov nebo podáním na podatelně Mě Ú Hronov.
                 


Ing. Havelková Bronislava, referent odboru majetek


Vyvěšeno: 07. 01. 2021
Sejmuto: 23. 01. 2021

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 01. 2021