živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova

Dodavatel: Sdružení "Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova", vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar
Celková cena díla: Kč 3 520 108,65 vč. DPH
Konečná cena stavebních prací: Kč 3 065 492,65 vč. DPH
Získaná dotace: Kč 2 400 300,79 
Termín realizace: od 1.5. do 31.8.2013

Předmětem veřejné zakázky byla instalace tepelných čerpadel typu země/voda, a kompletní rekonstrukce stávajícího otopného systému v objektu mateřské školy č.p.520. Došlo ke zrušení stávajících akumulačních kamen a instalaci nového teplovodního ústředního vytápění se znatelně lepší možností regulace. Práce byly realizovány za plného provozu mateřské školy.
Na základě výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ze dne 18.1.2013 a na základě hodnocení nabídek schválila RM ve svém usnesení č. 5/2013 ze dne 13.3.2013 přidělení veřejné zakázky.
Nabídku podaly celkem 4 firmy. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH a bez rezervy. Dne 9.4.2013 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem.
Technický dozor investora zajišťovala společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.  
Na realizaci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, část hradilo ze svých vlastních zdrojů.
Dílo bylo řádně ukončeno, zkolaudováno a předáno do užívání.

Fotogalerie: topení MŠ Hronov

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013