živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Technické služby

Zajišťují veškerou údržbu komunikací, veřejné zeleně a veřejného prostranství po městě (včetně veřejného osvětlení).

  • provozují útulek pro zatoulané psy
  • zajišťují provoz a údržbu prameníku minerálních pramenů v městském parku A. Jiráska

Zajišťují pro občany:

  • kácení vzrostlých stromů - žádost k dispozici na odboru
  • svoz odpadu 
  • posypový materiál
  • po dohodě je možné objednat osobně nebo  na tel. čísle 491 483 487 i jiné výpomoci občanům (např. doprava M25, pronájem vysokozdvižné plošiny MP-16 za 400 Kč/hod. + DPH, doprava za každý ujetý km - 15 Kč/km + DPH. Možno účtovat 1/4 hod.)

Informace k útulku pro zatoulané psy

Pokud majitel objeví v útulku svého pejska zkontaktuje nejprve pana Zdeňka Balcara, vedoucího TS. Může také kontaktovat kteréhokoliv strážníka Městské policie Hronov.

Majitel zatoulaného psa je povinnen uhradit poplatek, 70,- Kč za každý den pobytu v útulku a to po dohodě s panem Balcarem na Finančním odboru MěÚ Hronov a následně mu je pes vydán.

V případě, že se najde zájemce, který by chtěl nějakého zatoulaného pejska do vlastní péče, musí pejska přihlásit na Finančním odboru, kde obdrží známku a je na 5 let osvobozen od místního poplatku ze psů (obecně závazná vyhláška č. 10/2019). Pokud by se do půl roku našel skutečný majitel musí bohužel tento nový pejska vrátit (samozřejmě by mu tento měl uhradit částku spojenou s výdaji, které za psa měl).

Podmínky pro nového chovatele najdete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Bc. Robert Mazurek vedoucí odboru 491 483 487; 736 629 654 technicke-sluzby@mestohronov.cz
Radek Posdiena mistr 491 483 487; 736 629 946 mistr-ts@mestohronov.cz
Petr Jelínek úklid města 491 483 487
Miloš Prouza ridič 491 483 487
Oldřich Řehák zahradník 491 483 487
Josef Vít mechanik 491 483 487
Martin Zíta mechanik 491 483 487
Milan Jirásek elektrikář 491 483 487
František Kuneš řidič, mechanik
Luboš Hurdálek řidič, mechanik
Tomáš Rolc zahradník
František Richter řidič, mechanik
Alena Zemánková údržba hřbitovů
Lidmila Lantová úklid města
Petr Pfeifer mechanik
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007