živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Předmětem projektu jsou stavební úpravy na budově tělocvičny a spojovacího krčku objektu ZŠ a MŠ Hronov, Palackého 162, Hronov, číslo parcely 716, k. ú. Hronov. Stavební úpravy spočívají ve výměně okenních a dveřních otvorů tělocvičny dosud nevyměněných, zateplení pláště budov.  Dále budou prováděny stavební úpravy spojené s vybudováním tribuny pro diváky, vybudování nových a úpravy stávajících sociálních zařízení. Součástí stavby je také výměna technologie plynové kotelny a strojovny vzduchotechniky pro šatny, výměna technologie pro strojovnu vzduchotechniky na větrání, rekuperaci a vytápění haly tělocvičny a malého sálku vč. nových rozvodů vzduchotechniky, měření a regulace.

Dodavatel stavebních prací: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor: EGO, Ing. Lukáš Polej, Hronov

Termín realizace: květen 2018 – do 150-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací
Cena stavebních prací: 17 195 000 Kč bez DPH, 20 805 950 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci byla městu poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8 097 033 Kč.
 
 Ing. Lenka Vítová, odbor majetek

Soubory ke stažení:

  • pohled S,J (soubor: pohled S,J.pdf, velikost: 83,41 KB)
  • pohled Z,V (soubor: pohled Z,V.pdf, velikost: 108,85 KB)
  • půdorys patra (soubor: půdorys patra.pdf, velikost: 291,42 KB)
  • půdorys přízemí (soubor: půdorys přízemí.pdf, velikost: 185,95 KB)
  • řez (soubor: řez.pdf, velikost: 18,13 KB)
  • tribuna (soubor: per_1.pdf, velikost: 115,42 KB)
  • tribuna 2 (soubor: per_2.pdf, velikost: 123,56 KB)

Fotogalerie: tělocvična ZŠ Hronov

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 05. 2018