živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Starosta města Hronova

Starosta města

Petr Koleta

+420 491 401 164
+420 733 133 283
starosta@mestohronov.cz

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Starosta

  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
  2. plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není ve městě tajemník městského úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada města,
  3. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  4. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  5. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
  6. zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník městského úřadu,
  7. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
  8. plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
  9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.

Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 11. 2018