živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Občanské sdružení Společenský klub POHODA Hronov

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, ve kterém se sdružují občané především seniorského věku k aktivnímu trávení volného času na společenském, kulturním a sportovním poli s přihlédnutím k jejich věku, potřebám a možnostem. Sdružení rozvíjí oboustranně prospěšnou spolupráci s dalšími občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a dalšími institucemi, a to vždy na základě partnerství a vzájemné výhodnosti. Základním cílem sdružení je pomáhat členům o.s. vést plnohodnotný a nezávislý život, aktivně se podílet na společenském dění obce a nabízet možnosti k trávení volného času členů sdružení s přihlédnutím k jejich potřebám a možnostem, tak aby se zabránilo jejich sociální izolaci. Napomáhat sbližování tří generací – dětí, rodičů a prarodičů a díky aktivnímu zapojení především seniorů přispívat k mezigeneračnímu setkávání zejména při pořádání různých společenských akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi.

AdresaMÚ Hronov, nám. Čs armády 5, 549 31 Hronov
MístoHronov
PSČ549 31
Mobil739673215
E-mailbrahomira@seznam.cz
Kontaktní osobaJaromíra Brahová