živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sociálně zdravotní odbor

Zajišťuje pro občany:

  • sociálně právní poradenství v sociální sféře

  • pečovatelskou službu pro obyvatele Hronova, více informací o této službě najdete v rubrice Pečovatelská služba

  • přijímá žádosti o umístění v DPS Kalinův dům a Hedvábnice - žádost k dispozici na odboru
  • rozhoduje o ustavení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb.
  • vykonává funkci veřejného opatrovníka
  • sociálně právní ochranu dětí

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Irena Lelková vedoucí odboru 493 033 056; 736 629 653 socialni-odbor@mestohronov.cz
Bc. Andrea Hrzánová sociální pracovnice PS 491 482 716; 736 629 642 andrea.hrzanova@mestohronov.cz
Eva Schreiber Kudelová pečovatelka 730 177 138
Lenka Středová pečovatelka 730 177 138
Monika Karásková pečovatelka 730 177 138
Hana Kollertová pečovatelka 730 177 138
Petra Pohlová pečovatelka 730 177 138
Simona Válková pečovatelka 730 177 138
Veronika Golejová pečovatelka 730 177 138
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007