živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o revitalizaci sídelní zeleně v Hronově

V Hronovských listech č. 12/1 jsme Vás informovali o projektu Revitalizace sídelní zeleně města Hronova. V těchto dnech zahájila dodavatelská společnost Gardenline s.r.o. realizaci zakázky a to kácením vybraných dřevin v parcích a ulicích města. K dnešnímu dni je dokončeno kácení v Dolíčku, v parku u MŠ Velox, dále bude pokračovat na koupališti a v kempu Velký Dřevíč, u Kalinova domu a na dalších lokalitách. Dodavatel předpokládá, že kácení včetně úklidu provede do konce února. Řez dřevin začne v květnu, výsadby koncem května. Prosíme občany, aby dbali o svoji bezpečnost a nevstupovali do prostorů, kde se kácí. S případnými dotazy k akci se můžete obrátit na ing. Genrta, tel. 736 629 646 nebo ing. Vítovou, tel. 736 629 651.

Ing. Jiří Genrt, odbor majetek, Městského úřadu Hronov
Tento text připravil/a: Tereza Kohlová Zveřejněno: 13. 02. 2015