živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o projektu

Koncem roku 2013 podalo město Hronov žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt Revitalizace sídelní zeleně města Hronova. Ministerstvo životního prostředí projekt podpořilo a dne 26. 6. 2014 město obdrželo registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Předpokládaná struktura financování:

 

%

Celkové výdaje projektu

9 951 410

 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu

1 416 536

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 534 874

100

Zdroje žadatele

2 133 720

25

Podpora z ERDF (dotace)

5 974 411

70

Dotace SFŽP ČR

  426 743

5

Celková výše dotace tedy činí Kč 6 401 154,-- a spoluúčast města je ve výši Kč 3 550 256,--.

Projekt zahrnuje inventarizaci dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Hronova, zhodnocení jejich zdravotního stavu, návrh opatření a jejich realizaci. Jedná se o pokácení některých dřevin (235 ks), nové výsadby dřevin (624 ks) a ošetření stávající zeleně (895 ks) na 42 lokalitách ve městě. Jsou to například Park Aloise Jiráska, Kemp a koupaliště Velký Dřevíč, Školní družina „Dolíček“, Mateřské školy v Havlíčkově ulici, Park u vlakového nádraží,  Kalinův dům nebo Hřbitov Hronov. V rámci projektu bude také v Parku Aloise Jiráska odstraněno bývalé koupaliště a některé zpevněné plochy a po rekultivaci budou nahrazeny vegetačními úpravami. Realizace prací se předpokládá v průběhu r. 2014 – 2015.

Ing. Lenka Vítová, Ing. Jiří Genrt – odbor majetek

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Tereza Kohlová Zveřejněno: 23. 07. 2014