živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov


Projekt „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009052

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší stavební úpravy stávající jazykové učebny a vybudování polytechnické učebny pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnickou výchovu. Obě učebny jsou situovány v přízemí školy. Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn zadním vstupem do školy, instalována bude odnímatelná bezbariérová rampa a bezbariérový přístup do odborných učeben bude dále zajištěn schodolezem. Součástí stavebních úprav je i vybudování bezbariérového sociálního zařízení v přízemí školy. Do učeben bude rovněž pořízeno nové vybavení.

Místo realizace:                               Náměstí Čs. armády 15, Hronov
Dodavatel stavebních prací:          MOVIS Hronov, s.r.o.
Technický dozor investora:            JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant :                                       Ing. Štěpán Kleprlík
Termín realizace:                             červen 2019 – srpen 2019
Cena stavebních prací:                   599 466 Kč bez DPH, 725 353,86 Kč vč. DPH

 Ing. Lenka Vítová, odbor majetek

Soubory ke stažení:

  • Popis projektu (soubor: Informace_ZŠ Hronov.docx, velikost: 75,14 KB)

Fotogalerie: učebny


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 06. 2019