živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Od mouky k chlebu - rekonstrukce bývalé vodní tvrze

Projekt bude realizován v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. V projektu jsou zapojeni 3 partneři – Hronov jako vedoucí partner, dále obec Borovnice u Nové Paky a Skanzen lidové kultury Pstraźna (Kudowa – Zdrój).
V rámci realizace projektu chceme zachránit, zrekonstruovat a především zpřístupnit památkově chráněnou budovu bývalé vodní tvrze, která nemá v současné době využití a postupně chátrá. V přízemí budovy by se mělo nacházet Česko – polské informační centrum a malá výstavní expozice, která bude lákat návštěvníky, turisty i místní obyvatele k návštěvě zajímavých míst regionu po obou stranách hranice. V podkroví, kde se nachází unikátní skladba krovů, vznikne muzejní expozice lidové architektury a řemesel. Po konzultaci s NPÚ musíme ráz střechy zachovat tak, jak je, bez zateplení či jiných zásahů. Tvrz je v tomto projektu propojujícím prvkem obou partnerů – v Borovnici obnoví větrný mlýn, který v obci stával přes 120 let a památkový ústav se jej rozhodl „zachránit“, rozebral jej a chtěl převést do skanzenu – bohužel při manipulaci došlo k nevratnému poškození. Podle dochovaného projektu tak vystaví jeho funkční repliku. Ve skanzenu v obci Pstraźna dojde k sestavení původní chalupy z Czermné, která byla rozebrána a zakonzervována v roce 1984. V chalupě bude vystavěna funkční pec na chleba a kamna na ohřev a vaření. Měkkou akcí na závěr projektu bude slavnostní otevření všech třech rekonstruovaných, nebo obnovených staveb.
Podání žádosti o dotaci bude probíhat do 10. května 2016. Předběžný rozpočet projektu za všechny partnery prozatím činí Kč 15 661 353,- (EUR 602 359,75), dotace z ERDF bude ve výši 85% způsobilých výdajů projektu, pro české partnery bude dále poskytnuta dotace ze státního rozpočtu (SR) ve výši 5%.
Naše část projektu je předběžně vyčíslena na celkovou hodnotu Kč 7 951 112,- (EUR 305 812,-), z toho dotace z ERDF 85% - Kč 6 758 445,20 (EUR 259 940,20) a SR 5% - Kč 397 555,60 (EUR 15 290,60), 10% bude hradit město ze svého rozpočtu Kč 795 111,20 (EUR 30 581,20).
Termín realizace projektu je nastaven od 7/2016 do 12/2017.

Fotogalerie: vodní tvrz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 02. 2016