živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou

Projekt „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou“ (Komenského náměstí čp.8, Hronov) je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004942

Cílem projektu je vybudování kvalitních a dostupných prostor pro vzdělávání a celoživotní učení dětí, mládeže a dospělých. V rámci realizace projektu dojde ke stavebním úpravám -  rekonstrukci 4. NP pro přemístění výuky z 2. NP a rozšíření výukových prostor, které slouží pro ZUŠ v Hronově. Realizace plošiny a bezbariérové zajištění mezi 3.NP - 4.NP je nezbytnou částí projektu k zajištění bezbariérového přístupu do vybudovaných odborných učeben i pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. Realizací projektu dojde k podpoře chybějící vzdělávací infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v městě Hronov a jejím spádovém území.
Mezi hlavní aktivity projektu patří stavební úpravy 4. NP, na základě kterých budou vybudovány odborné učebny s příslušným technickým a hygienickým zázemím. Cílem projektu je dále zajistit bezbariérový přístup z 3. NP do 4. NP pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup bude zajištěn osazením mobilní šikmé schodišťové plošiny na stávající středové schodiště. Bezbariérové užívání je ve zbytku objektu v 1. - 3. NP a vlastní přístup do 3. NP je pomocí stávajícího výtahu.

Výsledný stav dle projektové dokumentace (projekt IROP):
- 2 odborné učebny ve 4. NP ve stávající budově ZUŠ (učebna počítačové grafiky, učebna uměleckých řemesel) včetně hygienického zázemí, spojovacích chodeb, skladů.
- Mobilní šikmá schodišťová plošina zajišťující bezbariérový přístup z 3.NP do 4.NP

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program.

Místo realizace:                                               Komenského náměstí čp. 8, Hronov, 4. NP
Dodavatel stavebních prací:                         Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora a KOOBOZP:    JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor:                         ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Termín realizace:                                            leden 2019 – květen 2019
Cena stavebních prací:                                  3 514 174,26 Kč bez DPH, 4 252 150,85 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci bude městu poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů.

Ing. Lenka Vítová, odbor majetek
Alena Macurová, odbor tajemníka


Práce jsou dokončeny a návštěvníci se mohou těšit např. na učebnu počítačové grafiky nebo učebnu uměleckých řemesel, nové vybavení – nábytek, hrnčířský kruh, lis na grafiku nebo počítačovou techniku.


Dodavatel stavebních prací:         Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Ostatní dodavatelé:                        Truhlářství Langhamer & Pohl s.r.o. Police n. Met
                                                           DLNK s.r.o. Nové Město nad Metují
                                                           KeramikCZ s.r.o. Čelákovice – Sedlčánky
                                                          J.Jína s.r.o. Semily
                                                          Vaňková Petra, Hronov
Technický dozor investora a KOOBOZP:     JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor:                          ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Termín realizace:                                             leden 2019 – květen 2019
Konečná cena stavebních prací:                 3 696 222,07 Kč bez DPH, 4 472 428,70 Kč vč. DPH

Fotogalerie: digitální technologie

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 03. 2019