živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výměna výplní otvorů ZŠ Zbečník

Dodavatel:   Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024
Cena stavebních prací dle SOD: 1 710 126,75 Kč vč. DPH
Cena dle dodatku č. 1 ke SOD: 1 495 960,23 Kč vč. DPH  
Termín realizace:   1.7.2017 až 30.9.2017
 
Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výměně všech zbývajících stávajících dřevěných oken a vchodových dveří (dřevěné, hliníkové) objektu ZŠ Zbečník. Architektonické a výtvarné řešení stávajícího objektu zůstane beze změn. Okna i dveře se osadí do stávajících otvorů, velikost a členění oken zůstane zachováno dle oken a dveří původních.
Technický dozor investora zajišťuje společnost Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. 

Ing. Lenka Vítová, odbor majetek

Fotogalerie: ZŠ Zbečník - výplně

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 12. 2017