živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Hronova - II. etapa

Dodavatel:  D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495
Cena za základní opatření dle smlouvy: 6 084 606 Kč vč. DPH
Financování:  formou splátek z dosažených garantovaných úspor energií po dobu 13 let
Dotace:  Program EFEKT 2016
Poskytovatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Výše dotace:  136 125 Kč (na přípravné práce  - podrobná analýza stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech)
Termín realizace:   r. 2017
 
Cílem projektu je realizace takových opatření, která vedou ke zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech města prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle zákona o hospodaření energií.
Energeticky úporná opatření se týkají těchto objektů:
SO – 01 Jiráskovo divadlo – zajištění chlazení prostor Jiráskova divadla
SO – 02 Veřejné osvětlení – instalace 433 LED svítidel veřejného osvětlení

Ing. Lenka Vítová, odbor majetek


Název projektu: Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov

Popis projektu
Cílem projektu je zateplení obálky budovy (obvodové zdivo, podlaha půdy) bytového domu včetně výměny otvorových výplní. Tímto projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti objektu. Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeb energie na vytápění a emisí škodlivých látek (zejména CO2). Sníženou spotřebou energie projekt přispěje ke snížení dopadu na životní prostředí. Po provedení plánovaných úprav bude objekt splňovat současné standardy EU.
V rámci realizace projektu také dojde ke stavebním úpravám obou částí objektu. U domu s pečovatelskou službou je to například vybudování nové venkovní bezbariérové rampy pro osoby se sníženu pohyblivostí. Dále poté u obou částí objektu dojde k zastřešení vstupů. U objektu bytového domu bude vybudováno nové venkovní schodiště.
Cíle
Cílem projektu je zateplení obálky budovy (obvodové zdivo, podlaha půdy) bytového domu včetně výměny otvorových výplní. Tímto projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti objektu. Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeb energie na vytápění a emisí škodlivých látek (zejména CO2). Po provedení plánovaných úprav bude objekt splňovat současné standardy EU. Konkrétní skladby opatření jsou stanoveny v průkazu energetické náročnosti budovy a v projektové dokumentaci.
Výsledky
V důsledku provedení energeticky úsporných opatření na objektu se očekává snížení spotřeby energie na vytápění (v objektu slouží k vytápění elektrická akumulační kamna) a související snížení emisí (NOx,SO2, NH3, CO2).
Realizací projektu dojde ke snížení celkové dodané energie o 56,4 % oproti původnímu stavu - před realizací energetických opatření. V návaznosti na snížení spotřeby dodané energie dochází také ke snížení emisí skleníkových plynů, a to ve stejných procentech jako u dodané energie, tedy roční úspora CO2 činí 56,4 %. V objektu bytového domu je celkem 36 bytových jednotek. Realizací energetických opatření se přesunou z klasifikační kategorie E do kategorie B.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 03. 2017