živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nakládání s tříděným odpadem

Dodavatel: KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Rychnov nad Kněžnou, IČ 45536040
Cena stavebních prací: 2 171 517,51 Kč vč. DPH
Dotace:  Operační program životní prostředí 2014-2020
Poskytovatel:  Ministerstvo životního prostředí 
Výše dotace:  1 993 453,07 Kč
Termín realizace:   1.4.2017 až 30.9.2017
 
Cílem projektu je realizace celkem 14 kontejnerových stání, která navazují na stávající stání tříděného odpadu. Celková zastavěná plocha činí 370 m². Všechna nadzemní stání budou vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou. Ohrazení je řešeno ve třech variantách:
- zděné se stříškou,
- zděné z plotových tvárnic
- z ocelových sloupků s dřevěnou prknovou výplní.
Nově bude vybudováno podzemní kontejnerové stání (Na kopečku) se 4 nádobami na tříděný odpad o objemu 5,0 m³ a dále pak bude na území města Hronov umístěno 30 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 0,77 m³. 
Technický dozor investora zajišťuje společnost JESTAV s.r.o., Hronov. 

Ing. Lenka Vítová, odbor majetek

Soubory ke stažení:

Fotogalerie: odpadové hospodářství

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 03. 2017