živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Udržovací práce na vodní nádrži na vodním toku Rokytník

V průběhu měsíce května 2016 dojde k udržovacím pracím na vodní nádrži na vodním toku Rokytník u cesty směrem Na draha. V rámci udržovacích prací, které provede firma MOVIS Hronov, s.r.o., dojde k odbourání stávající betonové podezdívky spolu se zábradlím a dřevěným molem. Stávající pískovcové stěny budou očištěny, přespárovány a případně doplněny chybějícími kameny. Na stěnu u komunikace Na draha bude vybetonována nová podezdívka, do které bude ukotveno nové zábradlí. Zároveň bude opraveno stávající dno nádrže, dřevěné molo a stavidlové desky.

Na udržovací práce v celkové hodnotě 465 248,- Kč vč. DPH obdrželo Město Hronov dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje 15ZPD05 „Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží“ ve výši max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.


Tereza Kohlová
referent odboru tajemníka

Fotogalerie: nádrž Rokytník

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 05. 2016