živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov

Představení projektu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, kterými dojde k rekonstrukci a modernizaci stávající kuchyně vč. gastro vybavení. Projekt řeší stavební úpravy stávající kuchyně se zázemím v 1.NP budovy čp. 193 a části budovy čp. 912 a nové gastronomické vybavení. Kuchyně bude napojena na stávající rozvody instalací uvnitř objektu, budou prováděny zemní práce mimo budovu pro zřízení lapolu, venkovní kanalizace a nový kabelový přívod pro kuchyň.
Na základě schválení RM ze dne 20.1.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a to uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele města Hronova. Veřejná zakázka byla zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Dodavatel stavby: Matex HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Celková hodnota zakázky:  9 407 146,21 Kč vč. DPH 
Termín plnění zakázky: 15.6. 2016 až 26.8.2016


Ing. Lenka Vítová
Odbor majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2016