živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nakládání s tříděným odpadem

V prosinci loňského roku město Hronov podalo žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Nyní město obdrželo zprávu o schválení naší žádosti.
Cílem projektu je dosáhnout snížení skládkování biologicky rozložitelného odpadu a zvýšení kapacity tříděných složek odpadu (papír, sklo, plast).
Projekt počítá se zavedením systému pro separaci biologicky rozložitelných odpadů, kdy na území města bude umístěno 30 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 0,77 m³, budou opraveny stávající kontejnerová stání tříděného odpadu. V rámci projektu dojde nově k vybudování podzemních kontejnerových stání se 4 nádobami o objemu 5 m³ na papír, sklo a plast poblíž prodejny „na kopečku“.
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 2 862 517,00 Kč, z toho způsobilé výdaje 2 758 284,00 Kč a poskytnutá dotace 2 344 542,00 Kč. V průběhu letošního roku proběhne výběrové řízení na dodavatele a po splnění dalších pokynů k podpisu smlouvy se SFŽP. Vlastní realizace je plánována v roce 2017.

Ing. Lenka Vítová, vedoucí OM

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 05. 2016