živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Demolice objektů na pozemku p. č. 97 a 98, k. ú. Hronov

Předmětem veřejné zakázky je odstranění tří stávajících budov ve dvorní části za Městským úřadem Hronov. Jedná se o následující objekty: Hlavní objekt dvoupodlažní částečně podsklepený z pálených cihel s pultovou střechou, přístřešek s kotci pro psy nepodsklepený, jednopodlažní z dřevěné vázané konstrukce s pultovou střechou a skladovací hala,  nepodsklepená, jednopodlažní se sedlovou střechou, svislé konstrukce z ocelových sloupů. Po demolici se plocha upraví do roviny, zatím bez dalších stavebních terénních úprav. 3.2.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Schválení vybraného dodavatele RM dne 17.2.2016.

Dodavatel:  Milan Bouz, Skrétova 1136/50, 301 00 Plzeň, IČ 48626252
Nabídková cena: Kč 381 805,-- (dodavatel není plátce DPH)
Termín plnění:  1.3.2016 až 29.4.2016
 

Ing. Lenka Vítová
Odbor majetek

Fotogalerie: demolice na dvoře

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2016