živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Most v parku Aloise Jiráska

Dodavatel: A&C RENTAL s.r.o., Velké Poříčí
Celková cena díla:  216 890,- včetně DPH
Termín realizace: září - listopad 2014

Oprava spočívala v odstranění živičného krytu, provedení celkové izolace proti zemní vlhkosti a nastavení zábradlí na mostě tak, aby odpovídalo ČSN. Po odkrytí živičné vrstvy však bylo zjištěno, že podkladový beton je zcela degradován a zbyla z něj pouze sypká hmota, proto musel být také nahrazen novým.

Fotogalerie: most lásky

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 11. 2014