živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava výtahu v Hostovského 36

Dodavatel: MSV výtahy a.s., Hradec Králové
Celková cena díla: Kč 523 825,- vč. DPH

Na přelomu února 2013 byla v domě s pečovatelskou službou v ul. Hostovského č. p. 36, Hronov, realizována generální oprava výtahu. 
Oprava spočívala v demontáži stávajícího stroje, kabiny a elektrického rozvaděče. Nově byl osazen bezpřevodový výtahový stroj s nosnými prostředky, nová kabina vč. nerezových automatických dveří. Osazena byla také kompletně nová elektroinstalace výtahu a strojovny. Provedená oprava výtahu značně zvýšila jeho spolehlivost a bezpečnost přepravovaných osob.

    
Šárka Šimonová, referentka OM

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 07. 2013