živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava místní komunikace ve Velkém Dřevíči

Dodavatel: Strabag a.s., Hradec Králové
Celková cena díla: Kč 214 180,- 
Termín realizace: od konce dubna do konce května

Jedná se o místní komunikaci za hasičskou zbrojnici u Holubových. Soutěže se zúčastnily 4 firmy, vybrána byla ta, která splnila veškeré podmínky a nabídla nejnižší cenu. 

Rozsah prací: bude odstraněna stávající vrchní vrstva komunikace a stržena krajnice, dojde k výškové úpravě plynového uzávěru, pláň bude upravena a zhutněna, položen podklad + asfaltový povrch, nová krajnice; kontaktní osoba pan Zdeněk Balcar

Fotogalerie: Velký Dřevíč

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013